HiEnd of Sweden arbetar med hela IT-utvecklingsprocessen. Från idé via
förstudie och analys, vidare till programmering, test, driftsättning och
förvaltning. Vi arbetar bland annat med nyutveckling av system, förvaltning,
systemintegration och projektledning. Vi erbjuder även en gedigen kompetens
runt tunna klienter, Terminal Server och Citrix.