HiEnd Consulting är ett konsultföretag inom IT med inriktning på
administrativ och teknisk projektledning samt systemdesign och
systemutveckling av affärskritiska system.
Vi har även stor erfarenhet av
olika systemlösningar runt tunna klienter, både på mjukvaru och
hårdvarusidan. Våra kunder återfinns främst inom bank/finans och industrin.